Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (10+2)


1820, neznámy organár – novostavba

Dvanásťregistrový organ je dielom bližšie neurčenej viedenskej organárskej dielne. Organ má nahradené prospektové píšťaly, mechy sú tiež novšie.

1868, Jozef Kolbay, Kolbayovci – oprava

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Nové mechy (zásobný aj čerpací).

1979, Rieger-Kloss, Krnov – generálna prestavba

Oprava, čistenie, ladenie. Nahradené boli všetky drevené píšťaly, pedálové vzdušnice, píšťaly registra Kvinta 1 1/3´, píšťalnice registrov Kvinta 1 1/3´, Flauta 4´, Kryt 8´, všetky lavičky píšťal. Inštalované bolo nové elektrické čerpadlo vzduchu.

1989, neznámy organár – maľovanie organovej skrine

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 kl.)Pedál (C – c1, krátka veľká oktáva, 21 kl.)
PrincipálSubbas16´
Kopula majorOktávbas
Oktáva  
Kopula minor  
Salicionál  
Kvinta2 2/3´  
Superoktáva  
Kvinta1 1/3´  
Sedecima  
Mixtúra 3x  

Mechanické traktúry, vzdušnice s tónovými kancelami.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)