Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1820 s čiastočným ponechaním staršej veže zo 17. storočia. Jednoloďový priestor s presbytériom s oblým uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)