LOKALITY (108)

A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Z    všetky
Nesvady
Nesvady
okres Komárno
Nitriansky kraj
kostol ev. a. v.
Nesvady
Nesvady
okres Komárno
Nitriansky kraj
Kostol sv. Jozefa
Nesvady
Nesvady
okres Komárno
Nitriansky kraj
zborová sieň ev. a. v.
Nitra
Nitra - Čermáň
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol sv. Urbana
Nitra
Nitra - Dolné Krškany
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol sv. Ondreja
Nitra
Nitra - Dražovce
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol sv. Františka Xaverského
Nitra
Nitra - Horné Krškany
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol Narodenia Panny Márie
Nitra
Nitra - Chrenová
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol sv. Martina
Nitra
Nitra - Janíkovce
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol sv. Petra a Pavla
Nitra
Nitra - Kalvária
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Nitra
Nitra - Klokočina
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol sv. Gorazda
Nitra
Nitra - Kynek
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol Všetkých svätých
Nitra
Nitra - Mlynárce
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Nitra
Nitra - Staré Mesto (Dolné Mesto)
okres Nitra
Nitriansky kraj
Chrám sv. Štefana
Nitra
Nitra - Staré Mesto (Dolné Mesto)
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kaplnka sv. Michala, archanjela
Nitra
Nitra - Staré Mesto (Dolné Mesto)
okres Nitra
Nitriansky kraj
kostol ev. a. v.
Nitra
Nitra - Staré Mesto (Dolné Mesto)
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol Navštívenia Panny Márie
Nitra
Nitra - Staré Mesto (Dolné Mesto)
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol sv. Ladislava
Nitra
Nitra - Staré Mesto (Dolné Mesto)
okres Nitra
Nitriansky kraj
ref. kostol
Nitra
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
okres Nitra
Nitriansky kraj
Katedrála sv. Emeráma
Nitra
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Nitra
Nitra - Staré Mesto (Horné Mesto)
okres Nitra
Nitriansky kraj
Veľký seminár - kaplnka
Nitra
Nitra - Zobor
okres Nitra
Nitriansky kraj
Kostol sv. Urbana
Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom
okres Lučenec
Banskobystrický kraj
Kostol sv. Uršule