LOKALITY (3014)

A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Z    všetky
Bajka
Bajka
okres Levice
Nitriansky kraj
ref. kostol
Bajtava
Bajtava
okres Nové Zámky
Nitriansky kraj
Kostol Narodenia Panny Márie
Baláže
Baláže
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol sv. Jozefa, robotníka
Baldovce
Baldovce
okres Levoča
Prešovský kraj
Kostol sv. Anny
Baňa
Baňa
okres Stropkov
Prešovský kraj
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Banka
Banka
okres Piešťany
Trnavský kraj
Kostol sv. Martina
Bánov
Bánov
okres Nové Zámky
Nitriansky kraj
Kostol sv. Michala, archanjela
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
okres Bánovce nad Bebravou
Trenčiansky kraj
kostol ev. a. v.
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou
okres Bánovce nad Bebravou
Trenčiansky kraj
Kostol Najsvätejšej Trojice
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou - Biskupice
okres Bánovce nad Bebravou
Trenčiansky kraj
Kostol sv. Michala, archanjela
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou - Horné Ozorovce
okres Bánovce nad Bebravou
Trenčiansky kraj
Kaštieľ Ottlýk
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Belveder (sídlisko)
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Božieho milosrdenstva
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Fončorda
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol sv. Michala, archanjela
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Jakub
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol sv. Jakuba
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Podlavice
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Ducha Svätého
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Radvaň
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
kostol ev. a. v.
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Radvaň
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Narodenia Panny Márie
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Sásová
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Stred
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Katedrála sv. Františka Xaverského
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Stred
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu – Koncertná sála
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Stred
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
kostol ev. a. v.
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Stred
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Stred
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol sv. Alžbety Uhorskej
Banská Bystrica
Banská Bystrica - Stred
okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Kostol Svätého Kríža