Cífer – Pác, okres Trnava
Kostol sv. Petra a Pavla

Organový pozitív s priveseným pedálom I / (P) / 6


pravdepodobne 1889, neznámy organár – novostavba

1888, Ján Drábek – oprava

okolo 1900, Gustáv Adolf Molnár – prestavba

Oprava a čiastočná prestavba zahŕňajúca dispozičné zmeny - pravdepodobne register Mixtura (alebo Superoktáva 1´) nahradený registrom Gamba 8´, nové mechy.

zač. 90. r. 20. stor., Miroslav Heger – oprava

okolo 2010, Vladimír Gazdík – oprava

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – c3, 49 klávesov)Pedál (C – g, 20 klávesov)
Copula major(privesený) 
Gamba  
Principál  
Copula minor  
Oktáva  
Quinta1 1/3´  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Mechy: zásobný: rovnobežne stúpajúci s jedným dovnútra orientovaným faldom; čerpací: klinový.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)