Cífer – Pác, okres Trnava
Kostol sv. Petra a Pavla

Organový pozitív s priveseným pedálom I / (P) / 6


1. pol. 19. stor., neznámy organár – novostavba

1888, Ján Drábek – oprava

okolo 1900, Gustáv Adolf Molnár – prestavba

Oprava a čiastočná prestavba zahŕňajúca dispozičné zmeny. Pravdepodobne register Mixtura (alebo Superoktáva 1´ alebo iný vyššie položený register) bol nahradený registrom Gamba 8´. Nové mechy.

90. r. 20. stor., Miroslav Heger – oprava

Opravu na začiatku 90. rokov 20. storočia realizoval Miroslav Heger, Hořovice.

okolo 2010, Vladimír Gazdík – oprava

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – c3, 49 klávesov)Pedál (C – g, 20 klávesov)
Copula major(privesený) 
Gamba  
Principál  
Copula minor  
Oktáva  
Quinta1 1/3´  

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)