Čimhová, okres Tvrdošín
Kostol sv. Imricha

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (8/7+1)


prelom 18./19. stor., Pažickí z Rajca – novostavba

Klasicistická organová skriňa pochádza z organa zo začiatku 19. storočia z dielne Pažických (O. Gergelyi, K. Wurm: Pamiatkové organy stredného Slovenska, Spravodaj Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Bratislava, stredisko Banská Bystrica 14, 1973, s. 17-60). Pôvodný organ mal 10 registrov (dokazujú to otvory po registrových ťahadlách na pôvodnej zadnej stene skrine), pravdepodobne jeden manuál a pedál. Klaviatúra bola vstavaná do zadnej steny organovej skrine, po oboch stranách bol zvislý rad registrových ťahadiel (po 5 na každej strane). Nástroj stál s najväčšou pravdepodobnosťou tesne pri zábradlí empory. Nástrojová časť zanikla pravdepodobne v roku 1908.

1908, Rieger – novostavba

Rieger Ottó, Budapest, opus 1466 (údaje z hracieho stola). Podľa Vollstandiges Verzeichnis..., katalógu organov firmy Rieger, opusové číslo 1466 spadá do roku 1908, avšak pod týmto číslom sa nachádza jednomanuálový organ z inej lokality (1466 Rozgony Ungarn). Nová nástrojová časť, skriňa ponechaná zo staršieho organa.

1934, Jozef Hardoník – oprava

Údaj podľa nápisu vo vnútri organovej skrine.

1977, Štefan Gábor – prestavba

Oprava spojená s prestavbou (dispozičné zmeny). Nové registre Larigot 1 1/3´, Kvinta 2 2/3´ a Roh nočný 2´ (časť píšťal bola použitá z pôvodného skupinového alikvotného registra Kvinta šumivá alebo Mixtúra); prestavba registra Flauta rúrková 4´; nová vzdušnica pre register Kvinta 2 2/3´; tremolo; nevhodné syntetické nátery drevených píšťal.

Prieskum: Marek Cepko, 2003
Opus 1466 Rieger Ottó Budapest
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Bourdon  
Salicionál  
Oktáva  
Flauta rúrková  
Kvinta2 2/3´  
Roh nočný  
Larigot 2x1 1/3´+ 1´  

Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)