Stupava – Mást, okres Malacky
Kostol sv. Šebastiána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1)


1854, Bishop & Son, London – novostavba

1898, Bossward – prestavba

Záznam o prestavbe: This Organ, built by J. C. Bishop, London 1845, was re-built & enlarged by J. T. Bossward, Birmingham 1898.

2010-2011, Ján Valovič – premiestnenie nástroja

Rozobratie nástroja, prevoz na Slovensko a postavenie v Máste.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2011
INVENTOR / OF THE - COMPOSITION / PEDALS / J. C. Bishop. / ORGAN BUILDER / To Her MAJESTY / LISSON CROVE. SOUTH: MARY – LE – BONE.
Manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Stopped Diapason Bass*Bourdon16´
Open Diapason**  
Clarabella**  
Dulciana**  
Principal***  
Flute**  
Fifteenth***  
Sesquialtera 3x***1 1/3´  

Spojky: Swell to Pedal, Swell Octave
Pevné kombinácie Piano, Mezzoforte, Forte

Manuál: mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.
Pedál: pneumatické vzdušnice, výpustná vzdušnica.

* = register je vystavaný v rozsahu C – H
** = register je vystavaný v rozsahu c – f3
*** = register je vystavaný v rozsahu C – f3

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)