Štúrovo, okres Nové Zámky
Kostol sv. Imricha

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (9+2)


1907, Rieger – novostavba

Rieger Ottó, Budapest, opus 1392. Záznam v katalógu firmy: 1907 op. 1392 Párkany.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Zrekvirované prospektové píšťaly boli po vojne nahradené zinkovými.

po 2. sv. vojne, neznámy organár – oprava

V druhej svetovej vojne bola vážne poškodená veža kostola a s ňou zrejme aj organ, lebo veľa píšťal najmä v zadnej časti nástroja bolo nahradených.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2005
Cs. és kir. udvari – orgona – gyár Rieger OTTÓ Budapest. Opus 1392.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbass16´
Bourdon Cello
Gamba   
Salicionál   
Aeolina   
Vox coelestis  
Octava  
Födott-fuvola  
Zúgóquinta 2x   

Spojky: Pedálcopula, Oktávkopula
Pevné kombinácie: Mezzoforte; Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)