Lehota nad Rimavicou – Rimavica, okres Rimavská Sobota
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6


1866, Karol Kyseľ – novostavba

Údaje podľa nápisu na najväčšej prospektovej píšťale.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
C Princ. 4 such robenwo do Rimavici / skrze Karla Kiszely org. B. Bistrického / 1866 dnoch maja.
Manuál (C – c3, 49 klávesov)
Flauta major
Portunal
Principál
Flauta minor
Oktáva
Mixtúra 3x1 1/3´

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)