Lehota nad Rimavicou – Rimavská Lehota, okres Rimavská Sobota
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6


1855, Karol Kyseľ – novostavba

Údaje podľa nápisu na najväčšej prospektovej píšťale.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
E princ 4 such Robenwo skrze Carla Kiszely / do Rima Lehoti Kis - Hontskej Sto. 1855 v mar.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Flauta major
Principál
Flauta minor
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Superoktáva

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)