Dolné Orešany, okres Trnava
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)


Nástroj sa zachoval takmer v pôvodnom stave, prebudovaný je register Mixtura, píšťaly diskantu registra Quinta 1 1/3´ sú tiež novšie.

1851, Johann Fazekas – novostavba

Podľa iniciál I. F. vyrytých na najväčšej píšťale stredného poľa prospektu a technického riešenia nástroja sa autorstvo pripisuje bratislavskému organárovi Jánovi Fazekašovi. Organová skriňa bola premaľovaná v roku 1854.

1886, Štefan Drábek – oprava

10. novembra 1886.

1892, Ján Drábek – oprava

Nový mech.

1913, Ján Gardavský – údržba

Čistenie, ladenie.

1951, neznámy organár – oprava

1960, neznámy organár – oprava

Inštalované nové elektrické čerpadlo vzduchu.

2007, Peter Reiffers – generálna oprava

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h / C – H)
PrincipalSubbass16´
GedecktVioloncello
Flauta  
Octava  
Flauta  
Superoctava  
Quinta1 1/3´  
Mixtura 2x  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)