Habovka, okres Tvrdošín
Kaplnka sv. Márie Magdalény

Organový pozitív I / 8


Z 8- až 9-registrového pozitívu z polovice 18. storočia sa zachovala iba skriňa so vzdušnicou. Jeho história je doposiaľ neobjasnená. Neznáma je aj dispozícia nástroja.

polovica 18. stor., neznámy organár – novostavba

Organ pôvodne postavený pravdepodobne pre farský kostol v Habovke.

okolo 1898, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Prenesenie do kaplnky pravdepodobne z r. kat. farského Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Habovke, keď si cirkevná obec zadovážila nový, moderný organ moravskej firmy Rieger. Z tohto obdobia môže pochádzať aj zmena umiestnenia hracieho pultu súvisejúca s prestavbou traktúr.

20. storočie, neznámy organár – maľovanie organovej skrine

Premaľovanie skrine pozitívu. Pod náterom sa ukrývajú aj pôvodné papierové štítky s názvami registrov.

70. r. 20. stor., Rieger-Kloss, Krnov – oprava

Začiatok 70. rokov 20. storočia. Osadenie prospektových píšťal, ktoré sú neznelé, plnia iba dekoračnú funkciu.

Prieskum: Marek Cepko, 2003
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
8 alebo 9 registrov 
(neznáma dispozícia) 

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)