Krivá, okres Dolný Kubín
Kostol sv. Jozefa, robotníka

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/16 (7+6+4/3)


1949, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Opus 3081 (údaje z hracieho stola).

2003, Ondrej Mikuláš, Pavol Mikuláš – oprava

Firma MOPO. Oprava a ladenie, generálna oprava hracieho stola.

Prieskum: Marek Cepko, 2003
RIEGER-KLOSS / OPUS 3086
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálFlauta trubicováSubbas16´
Flauta dutáVox coelestisEchobas*16´
SalicionalPrincipál italskýOktávbas
OktávaNasard2 2/3´Chorálbas
Flétna koncert.Roh nočný  
Flauta plocháCymbál 3x1/2´  
Mixtura 4x    

Spojky: II:I 16´, II:I 8´, II:I 4´, I:P 8´, II:P 8´
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte
Pomocné zariadenia: Žaluzie II. Man., Crescendo, Vypínač crescenda, Zapínač ručných registrov, Tremolo

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice.

* = register nemá vlastné píšťaly, používa píšťaly registra Subbas 16´

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)