Hubová, okres Ružomberok
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (7+8+4)


1987, Varhany Brno – novostavba

Dřevopodnik mesta Brna, Brno-Bohunice, opus 81 (údaje z hracieho stola). Žiadne opravy a prestavby neboli zistené.

Prieskum: Marek Cepko, 2005
Dřevopodnik mesta Brna / varhanářství / Brno-Bohunice / Postaveno 1987, Opus 81
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKrytSubbas16´
Flétna dutáVoix celestis 1-2xOktávbas
SalicionálPrincipálKvintadena
OktávaFlétna trubicováChorálbas
Flétna krytáNasard2 2/3´  
Super OktávaFlétna lesní  
Mixtura 3-4x1 1/3´Tercie1 3/5´  
  Akuta 3x  

Spojky: II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, I-I 4´, II-II 16´, II-II 4´, I-P 8´, II-P 8´
Voľné kombinácie: A, B
Pevné kombinácie: MF, F, PL, TT
Pomocné zariadenia: Žaluzie II, Crescendo (valec), Vypínač válce, Automatický anulátor pedála, Tremolo I, Tremolo II

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)