Jakubovany, okres Liptovský Mikuláš
modlitebňa ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/5 (3/+4/+3/5)


1953, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Továrny na varhany, n. p. Krnov, opus 3182.

Prieskum: Marek Cepko, 2008
Továrny na varhany, n. p. Krnov / Opus 3182
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Kryt (K)Kvintadéna (Kv)Subbas (S)16´
Principál (P)Flétna trubicová (K)Bourdonbas (S)
Mixtura 4x (M)Oktáva (P)Pommer (Kv)
  Akuta 4x (M)  

Spojky: II/I 8´, I/P 8´, II/P 8´
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: Forte, Pléno
Pomocné zariadenia: Žalúzie (celý organ), Zapínač ručních restříků, Tremolo

Pneumatické traktúry, unit vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)