Podolínec, okres Stará Ľubovňa
Kostol sv. Stanislava

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19/18 (7+8+4/3)


1947, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Opus 3041.

2008, Peter Franzen – generálna oprava

Oprava, čistenie, ladenie, menšie dispozičné úpravy (register Roh noční 4´ upravený na 2´, menšie zásahy do zloženia zborov registra Mixtura).

Prieskum: Marek Cepko, 2009
RIEGER-KLOSS OPUS 3041
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Bordun16´Principál italskýPrincipál16´
PrincipálFlétna trubicováSubbas16´
KrytGambaBordun16´ (trans.)
SalicionálVox coelesticVioloncello
OktávaFlétna příčná  
Roh nočníNasard2 2/3´  
Mixtura 4xFlétna bloková  
  Cymbál 3x1 1/3´  

Spojky: II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, I/I 4´, II/II 16´, II/II 4´, I/P 8´, II/P 8´, P/P 4´
Voľné kombinácie: A, B
Pevné kombinácie: pp, p, mf, f, pl
Pomocné zariadenia: Žalúzie II, Crescendo, Vypínač crescenda, Vypínač ručných registrov, Zapínač ručných registrov, Tremolo II

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)