Jaslovské Bohunice, okres Trnava
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8


1841, Martin Šaško st. – novostavba

Kontrakt na nový nástroj podpísali už v roku 1838. Podľa zmluvy mal organ prvý raz zaznieť na hody v roku 1839, t. j. koncom septembra, no Šaško nástroj dokončil až o dva roky neskôr. Objednávateľ zaň zaplatil 1410 šajnových zlatých v štyroch ročných splátkach v období medzi rokmi 1839 – 1842.

1917, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

1933, neznámy organár – oprava

19661967, Pavol Baxa st. – oprava

Oprava, inštalácia nového elektrického čerpadla vzduchu.

1979, Jan Kubát, Pavel Doubek, Miroslav Zadák – generálna oprava

Oprava, čistenie, ladenie, nové prospektové píšťaly (75% cín), konzervovanie nástroja.

Pri sanačných prácach v interiéri kostola v roku 1970 bol organ veľmi znečistený a časť píšťal poškodená. V roku 1979 (od 23. júla 1979) sa uskutočnila významná generálna oprava spojená s konzervovaním nástroja. Prácu realizoval Okresný podnik služieb v Kutnej Hore pod vedením Jana Kubáta. 23. novembra 1979, po 62 rokoch, bolo do prospektu vsadených 20 nových píšťaly. Pôvodné boli zrekvírované počas 1. svetovej vojny.

1998, Belák & Bednár – generálna oprava

Oprava, čistenie, ladenie, impregnácia proti drevokaznému hmyzu.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Bourdon16´
Principál
Flauta
Salicionál
Oktáva
Flauta minor
Kvinta-Superoktáva2 2/3´+ 2´
Mixtúra 4x1 1/3´

Spojky: Super-spojka (mechanická, a – f2)
Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)