Jasenová, okres Dolný Kubín
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (5+2)


1892, Rieger – novostavba

Gebruder Rieger, opus 348 (údaj z hracieho stola). V katalógu organov firmy Rieger (Vollstandiges Verzeichnis...) figuruje organ v obci Jasenová pod opusovým číslom 351, čo predstavuje rok 1892 (351 Jassenowa Ungarn), pod číslom 348 je v katalógu uvedený 1-manuálový organ pre Besenello v Južnom Tirolsku z toho istého roku (348 Besenello Sudtirol).

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

20. r. 20. stor., Rieger – oprava

Nahradenie píšťal zrekvírovaných počas 1. svetovej vojny.

1972, Jan Tuček – údržba

Čistenie, ladenie.

1998, Štefan Tyrol – údržba

Čistenie, ladenie.

Prieskum: Marek Cepko, 2003
Opus 348
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass16´
GedecktCello
Salicional  
Octave  
Rauschquinte 2x2 2/3´+ 2´  

Spojky: Pedal Copel
Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis vo formáte PDF

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie; za prospektom stojí manuálová a za ňou pedálová vzdušnica

 

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: slonovina (klávesy a, h, c1, d1, biela umelá hmota); kratšie klávesy: čierne drevo

pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov; rovnobežná – plochá; dlhšie aj kratšie klávesy: tvrdé drevo

ovládanie registrov a pomocné zariadenia: malé drevené tvarované manubriá v rade nad man. klaviatúrou, označené nad nimi na bielych kruhových štítkoch z papiera; 3 kovové stúpadlá nad ped. klaviatúrou

 

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový v podstavci organovej skrine; čerpací: rovnobežne stúpajúci, s pákou na ľavej stene podstavca organovej skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: v skrinke za organovou skriňou

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)