Borová, okres Trnava
Kostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ bez pedála II / P / 7 (6+1)


70. r. 19. stor., Martin Šaško st. – novostavba

neznámy rok, neznámy organár – rozšírenie

Prístavba II. manuálu, obsadeného harmóniovým jazýčkom Melodia 8´.

Prieskum: Marek Cepko
I. manuál (C – c3, 49 klávesov)II. manuál (C – c3, 49 klávesov)
PrincipalMelódia
Flauta(harmóniový register) 
Principal  
Flauto dolce  
Oktáva  
Mixtura 2x1 1/3´  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)