Borovce, okres Piešťany
Kostol sv. Vavrinca

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8


1783/1784, Pažickí z Rajca, Ján Pažický st. – novostavba

Organ postavený v dielni Jána Pažického z Rajca za 250 zl. Pôvodne bol umiestnený v zábradlí empory (chóru) a klávesnicu mal vzadu. Nástroj nebol prestavaný.

1816, neznámy organár – úprava

Vznešený pán Thaddeus Cházár, právny poradca kostola, zaplatil prefarbenie a pozlátenie organa. Prácu urobil maliar Jacobus Rosnnfeld Haebraeus.“ (Por. BOROVCE, AFÚ, Inventarium omnium Ecclesiae Bory, 1800-1835.)

1840, neznámy organár – oprava

Nápis na kryte na zadnej stene organa: „Ren. 840. org. IZ.“

1887, Ján Drábek – prestavba

Drábek posunul organ dozadu a predeň postavil nový samostatný hrací stôl (?). Urobil aj iné zásahy: z quintadeny urobil kryt a vyhotovil nový mech mimo skrine (pôvodný pár klinových mechov bol totiž v podstavci a zaberal miesto potrebné pre novú mechaniku). Súčasne zvýšil tlak, preto musel – najmä na krytých píšťalách – pôvodné rovné horné lábiá vyrezať do oblúka. Práca bola prevedená v hodnote 160 frt. (Por. GERGELY O., WURM K., Historické organy na Slovensku, Bratislava 1982, s. 252. Tiež: BOROVCE, AFÚ, Diarium Perceptionum et Erogationum Ecclesiae Boriensis. A.1884-1903, rok 1887.)

Nápis na registrovom pravítku: „19. máj 1887. Ján Drábek Bor. Sv. Mikuláš.“

1898, neznámy organár – oprava

1918, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Koncom 1. svetovej vojny – v apríli 1918 boli cínové píšťaly organa zrekvirované a poslané do Budapešti. (Por. BOROVCE, AFÚ, Ügyviteli Napló, 1913-1923, č.96: zápis „13. 4. 1918 Píštaly organa poslané. Brutto 9.500, Netto 7.85 Ko, Budapest. 7,85x15 =117,75 + posta, doručovateľ, dopor. list – spolu 121,95.“)

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

1924, Otokár Vážanský, Jan Jančár – oprava

Po rekvirácii v 1. svetovej vojne bolo nahradených 15 prospektových píšťal z 3 píšťalových veží. (Por. Jednacia zápisnica farského úradu v Borovciach, 1923 – 1935, zápis z 5. 6. 1924.) Pôvodný hrací pult na zadnej stene organa bol nahradený samostatným vpredu stojacím hracím stolom.

Nápis na hriadeľovej doske zozadu: „Ján Jančár, organár Uh. Brod Morava reparoval dňa 5 Spt. 1924.“

Nápis na lístku na mechu (priložený tehlou, preto ťažšie čitateľný): „Borovce 3 aug.1924. Na mechu 24 tehel podľa toho bol organ vivažený a ladený. V borovciach v r.1924 ktoru reparaciu prevadzali organari z Nitri od Firmi Otokar Važanský – Ján Jančár, Ján ....barík.“

1934, Mikuláš Knobel – oprava

,,...Mikuláš Knobel, organár z Rimavskej Soboty, organ opravil a vyladil s desaťročnou zárukou." (VARDŽÁKOVÁ, Anna: História farnosti Borovce. Borovce 1999 (rukopis), s. 17. Por. Jednacia zápisnica farského úradu v Borovciach, 1923 – 1935, zápis z 1. 9. 1934.) V tomto období existoval aj fond na organ. (Por. BOROVCE, AFÚ, B/ Kiadás. Templom – Számadás, od r.1918, zápisy z rokov 1933, 1934...)

1953, neznámy organár – oprava

Zavedené nové elektrické čerpadlo vzduchu (spolu 26000,-). (Por. Rozpočet rím.-kat. kostola v Borovciach, r. 1953.)

1974, Otokár Vážanský – generálna oprava

Otakar Važanský so synom Otom, august 1974. Oprava a konzervovanie. Nakoľko sa do tej doby organ neopravoval vyše 50 rokov a nebol ešte konzervovaný, bol vo veľmi dezolátnom stave. Kolaudácia tejto generálnej opravy sa konala 17. augusta 1974 za prítomnosti PhDr. Otmara Gergelyi-ho, experta SÚPSOPu a organára Važanského. (Por. BOROVCE, Archív farského úradu, Zápisnica z kolaudácie generálnej opravy a konzervovania pozitívu, 17. augusta 1974.)

1999, Stanislav Foltán – generálna oprava

10. január – 9. júl 1999. Všetky drevené diely boli napustené prípravkom proti drevokaznému hmyzu a pliesni, vysprávkované boli diely poškodené črvotočom. Vyrobené boli nové lavičky a vešiaky píšťal (staré boli zakonzervované, aby mohli byť pre svoju historickú hodnotu zachované). Mech bol vyčistený a konzervovaný. Píšťaly boli vyčistené, oživené, poškodené zaletované. (Por. BOROVCE, AFÚ, Správa o oprave organa v Borovciach, Piešťany, 25. 8. 1999.) Skriňa organa bola natretá na snehobielo, ozdoby zlatou farbou.

Napriek oprave už v r. 2001 nebol nástroj v ideálnom stave (prefuky, preznievanie susedných píšťal).

2020, Stanislav Foltán – oprava

2. apríl 2020 – 13. jún 2020. Impregnované staré spráchnivelé drevené píšťaly, opravené nefunkčné ladičky na kovových píšťalách. (Por. BOROVCE, AFÚ, Správa o oprave a naladení organu, zo dňa 14. 7. 2020.)

Prieskum: Marian Alojz Mayer, Anna Blahovcová (historické údaje), 2001
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Principál
Kryt
Kvintadéna
Oktáva
Kryt
Kvinta2 2/3´
Superoktáva
Mixtúra 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)