Smolenice, okres Trnava
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)


Organ je už v súčasnosti prestavaný na dvojmanuálový.

2. pol. 17. stor., neznámy organár – novostavba

Z organa sa zachovala len organová skirňa, resp. jej čelná stena.

1971, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Opus 3401. Organ postavený do staršej organovej skrine. Žiadne opravy a prestavby neboli zistené.

2010, Miroslav Zadák – rozšírenie

Rozšírenie o II. manuál.

Prieskum: Marek Cepko, 2000
RIEGER KLOSS / KRNOV OPUS 3401
Manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálSubbas16´
KrytBourdonbas8´ (ext.)
Salicionál  
Oktáva  
Flauta zobcová  
Superoktáva  
Mixtúra 4x1 1/3´  

Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Pleno, Tutti
Spojky: Manuál super 4´, Manuál-pedál 8´
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)