Veľké Trakany, okres Trebišov
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)


1895, József Angster – novostavba

Opus 234.

1935, neznámy organár – oprava

Nápis na organovej skrini:
Kubrpas (?) Pál
1935 II 3 (?)

Prieskum: Juraj Slovík
ANGSTER JÓZSEF / PÉCSETT
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1 / C – d)
PrincipalSubbas16´
BourdonApertabass
Salicional  
Octave  
Flauta travers  
Flauta*  
Mixtura 3x2 2/3´  

Spojky: M/P
Pevná kombinácia: Forte
Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

* = na hracom stole je register označený Silvestrina 8´

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)