Veľké Uherce, okres Partizánske
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/5+2)


1911-1912, Rieger – novostavba

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Na organe sa realizoval celý rad opráv a úprav, ale nevieme ich prisúdiť konkrétnym organárom (napr. nahradené prospektové píšťaly, čiastočne vymenené rúrky pneumatických traktúr, dobudované elektrické čerpadlo vzduchu v tlmiacej skrini, atď.).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2015
Opus 1784 / Rieger Otto / Budapest
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbass16´
BourdonCello
Gamba  
Salicionál  
Octava4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  
Mixtura 3x2 2/3´  

Spojky: Pedálcopula, Oktávkopula
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)