Levoča, okres Levoča
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (10+3)


Organ stojí na bočnej empore. V súčasnosti je nefunkčný, ale má zachovalý a takmer kompletný píšťaľový fond. Pozoruhodná je čierna a zlatá polychrómia prospektových píšťal

1697, neznámy organár – novostavba

Organ dal postaviť levočský obchodník Ján Ujházi.

1707, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol premiestnený do novšieho dreveného kostola, kde tvoril jeden celok s oltárom. Zároveň bol rozšírený a renovovaný. Hrací pult mal vstavaný do zadnej steny podstavca, čo dokazujú otvory po manubriách so zachovanými názvami registrov (uvedená dispozícia nevyjadruje stav z roku 1707):
Manual-Subbas   Subbas P        Sedecima
Quintbass           Octavbas P     Vox humana
Superoctava       Mixtura           Principal
Rohrflöt              Octav             Minorflöt
Salicional            Quintaden

1744, Vavrinec Čajkovský – oprava

Oprava mechov.

1769, Martin Podkonický – prestavba

Vytvoril samostatnú vzdušnicu pre register Manual-Subbas, ktorý presunul do pedála.

1801, Jakub Kacvínsky – oprava

1837, Andrej Zimmer – premiestnenie nástroja

September 1837. Premiestnenie nástroja, prestavba a rozšírenie. Organ bol opäť preneený, tentoraz už do novovybudovaného chrámu, kde sa nachádza do súčasnosti. Pri tej príležitosti prebehla prestavba a rozšírenie organa. Zimmer nástroj dispozične pozmenil (píšťaly registra Subbas 16´ zrezané na 10 2/3´, dobudovaný manuálový register Gemshorn 8´) a súčasne rozšíril o dva pedálové registre (Violon 16´ a Octavbass 8´, vrátane novej vzdušnice). Vyhotovil tiež nový, samostatne stojaci hrací stôl, mechaniku a sústavu štyroch klinových mechov. Pre šírku pribudovanej pedálovej vzdušnice bolo jadro pôvodnej organovej skrine rozšírené o postranné polia. Celkové náklady činili 700 fl.

1869, Ján Stanzer – oprava

1886, Friedrich Weigle – oprava

Práce trvali 7 týždňov, vynaložené prostriedky predstavovali spolu 360 guldenov. Pri oprave bol zvýšený tlak vzuchu. Informácie o ďalších prácach chýbajú.

1932, Rieger – oprava

Júl 1932. Organ po niekoľkých predchádzajúcich opravách slúžil až do tohto roku. Cirkevný zbor si vtedy zadovážil nový 29-registrový organ z továrne Rieger. Starý organ dal opraviť a preniesť na bočnú emporu, kde stojí dodnes.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – c3, 49 klávesov)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
PrincipalViolon16´
RohrflöteQuint Bass10 2/3´
Unda marisOctav Bass
Gemshorn  
Salicional  
Octav  
Flauta minor  
Quintadena  
Super Octav  
Mixtur  

Tremulant

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)