Dubové, okres Zvolen
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)


1905, Rieger – novostavba

Opus 1171. Po prestavbe sa zo starého organa zachovala len organová skriňa, pravdepodobne vzdušnica manuálu a malá časť píšťal.

1957, Rieger-Kloss, Krnov – generálna prestavba

Rok a autor prestavby sú pravdepodobné. Organ nemá opusové číslo. Možné je, že ide o neoficiálny projekt závodu Rieger-Kloss z obdobia okolo roku 1957, keď staval nový organ pre ev. kostol v Dobrej Nive (opus 3234, 1957).

Prieskum: Marek Cepko, 2022
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Kryt  
Salicionál  
Oktáva  
Flauta priečna  
Mixtura 4x  

Spojky: I 16´, I 4´, M/P 8´
Pevné kombinácie: P, MF, PL

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)