Unín, okres Skalica
Kostol sv. Martina z Tours

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/5 (3/+4/+3/5)


1953/1957, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Továrny na varhany, Krnov (Rieger-Kloss), opus 3150 (údaje na hracom stole aj v materiáloch firmy, ale pod zlým opusovým číslom 3225, pričom toto opusové číslo majú až tri nástroje). Podľa opusového čísla uvedeného na hracom stole bol organ potavený v roku 1953, podľa materiálov firmy v roku 1957(!). Nástroj nebol prestavaný.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
TOVÁRNY NA VARHANY / n. p. / KRNOV // OPUS 3150
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Bordone8´ (1)Quintadene8´ (4)Subbaso16´ (5)
Principale4´ (2)Flauto camino4´ (1)Basso Bordone8´ (5)
Mixtura 4x2´ (3)Ottava2´ (2)Pomer4´ (4)
  Acuta 1´1´ (3)  

Spojky: II:I 8´, I:P 8´, II:P 8´
Voľné kombinácie: 1 (Combinazione libera)
Pevné kombinácie: Forte, Plenum
Pomocné zariadenia: Žalúzie (celý organ), Conquinzione dei registri manuale cola combinazione libera, Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)