Kúty, okres Senica
Kostol sv. Jozefa, pestúna

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (5+5+2)


1985, Organa Kutná Hora – novostavba

Opus 1637 (údaje na hracom stole). Organ nebol prestavaný.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
DŘEVOSPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO ČESKÝ BROD / ORGANA VARHANY KUTNÁ HORA // Opus 1637 // Postavený / 11. 10. 1985
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKryt drevenýSubbas16´
SalicionálKvintadenaChorálbas
FlautaPrincipál  
SuperoktávaNočný roh  
Mixtura 3-4x1 1/3´Seskvialtera 2x1 1/3´+ 4/5´  

Spojky: II:I 16´, II:I 8´, II:I 4´, I:I 4´, II:II 4´, I:P 8´, II:P 8´
Voľné kombinácie: A.
Pevné kombinácie: Mf., F., Pl.; A.A.P.
Pomocné zariadenia: Žaluzie II. man., Rejstříkové crescendo, Vypín. rejstř. crescenda, Vyp. ruč. registrů, Vypín. oktáv. spojek, Tremola II. man.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)