Košice – Staré Mesto, okres Košice I
Katedrála sv. Alžbety

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 54 (13+11+15+15)


1896, József Angster – novostavba

Opus 250. Pôvodne 55-registrový trojmanuálový nástroj maďarského organára Józsefa Angstera so zásuvkovými vzdušnicami a mechanickými traktúrami vybavenými barkerovou pákou. Monumentálna neogotická organová skriňa, do ktorej bol organ postavený, pochádza tiež z roku 1896 a vyhotovil ju bardejovský stolár Moritz Hölzl (podľa návrhu Imricha Steindla).

Pôvodná dispozícia – podľa O. GERGELYI und K. WURM: Historische Orgeln und Gehäuse in der Ostslowakei; Acta Organologica, Band 22, Alfred Reichling, Merseburger, 1991, str. 21-22:
I. manuál (C – g3)
Principal 16´, Bourdon 16´, Flûte harmonique 8´, Principal 8´, Principalflöte 8´, Fugara 8´, Bourdon 8´, Capri Corno 8´, Gamba 8´, Trompete 8´, Princ. Octav 4´, Viola 4´, Flauta tiba 4´, Quinta 2 2/3´, Octav 2´, Cornett 3-5x 2 2/3´, Mixtur 4x 2 2/3´, Acuta 4x 1 1/3´
II. manuál (C – g3)
Principal 8´, Bourdon 16´, Quintatön 8´, Viola 8´, Flauta concava 8´, Flauta tibia 8´, Silvestrina 8´, Clarinett 8´, Octav 4´, Salicet 4´, Flauta travers 4´, Superoctav 2´, Mixtur 3x 2 2/3´
III. manual (C – g3, žalúziový stroj)
Viola principal 8´, Pileata dolce 16´, Salicional 8´, Pileata dolce 8´, Aeoline 8´, Flauto solo 8´, Vox coelestis 8´, Vox humana 8´, Dolce 4´, Flauta dolce 4´, Quinta dolce 2 2/3´, Picolo 2´
Pedál (C – f1)
Principalbass 16´, Grand Bourdon 32´, Subbass 16´, Violon 16´, Contrabass 16´, Bombarde 16´, Apertabass 8´, Cello 8´, Flautabass 8´, Tuba 8´, Quintbass 5 1/3´, Octavbass 4´
Spojky: P+I, P+II, P+III, II+I, III+I, III+II
Pomocné zariadenia: 5 stupňov pevných kombinácií od pp po ff, Gr. crescendo

1969, Rieger-Kloss, Krnov – generálna prestavba

Opus 3374 (údaj z hracieho stola). Zásadná prestavba Angsterovho organa, pričom bola celkom zmenená dispozičná aj zvuková koncepcia nástroja. Nové vzdušnice, traktúry. Z organa Józsefa Angstera bola použitá organová skriňa, časť píšťal, vzduchovodov a niekoľko mechov.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
OPUS 3374 / RIEGER-KLOSS Krnov / CZECHOSLOVAKIA
I. manuál – horný pozitív (C – g3, 56 kl.)II. manuál – hlavný stroj (C – g3, 56 kl.)
KrytPrincipál16´
KvintadenaBourdon16´
PrincipálPrincipál
Flauta rúrkováFlauta otvorená
OktávaRoh kamzíkový
Kvinta1 1/3´Oktáva
SuperoktávaFlauta zobcová
Seskvialtéra 2x2 2/3´Kvintadecima
Akúta 5xPíšťala šumivá 4-5x
Roh krivýMixtura maior 5-6x
Kornet spevnýMixtura minor 5x1 1/3´
  Trúbka16´
  Trúbka
  Zvony 
---   
III. manuál – žalúziový stroj (C – g3, 56 kl.)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Kryt jemný16´Bourdon veľký32´
Principál širokýPrincipálbas16´
Kryt rúrkovýApertabas16´
SalicionálSubbas16´
Vox mystica 3x8´+ 4´+ 4´Kryt rúrkový16´
OktávaKvintbas10 2/3´
Roh nočnýOktávbas
Nazád špicatý2 2/3´Flauta basová
Flauta lesnáChorálbas
Tercia1 3/5´Roh ruský
Mixtúra 5x1 1/3´Kornet 6x5 1/3´
Cymbál 3x1/3´Mixtura 6x2 2/3´
Vox humanaPozauna16´
ŠalmajTrúbka
Trúbka harmonickáKlarina

Spojky (elektrické): III/II, I/II, III/I, I/P, II/P, III/P, Super I/P, Super III/P
Voľné kombinácie: A, B, C; delená kombinácia A: A I, A II, A III, A P
Pevné kombinácie: PL, TT
Pomocné zariadenia: Žalúzie III, Crescendo, Vypínač crescenda, Vypínač 16´ m. + 32´ p., Generál vyp. jaz., vypínače jednotlivých jazykových registrov, Tremolo I, Tremolo III

Tónová traktúra elektrická, registrová elektricko-pneumatická. Zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)