Šamorín, okres Dunajská Streda
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (8+5)


1785, Joseph Effinger – novostavba

Rozsah manuálu pôvodného Effingerovho organa bol C – c3 s krátkou spodnou oktávou, rozsah pedála C – a s krátkou spodnou oktávou.

1788-1808, Joseph Effinger – údržba

Obyčajne dvakrát ročne.

1810-1824, Juraj Klöckner – údržba

1810, 1811, 1817, 1818, 1819, 1820, 1822, 1824.

1824, Johann Foglton – prestavba

Čiastočná prestavba a rozšírenie o samostatný pedál s piatimi registrami. Je zaujímavé, že päť pedálových registrov má len štyri registrové manubriá (Kvintbas 5 1/3´ je trvalo spojený so Subbasom 16´). Zaujmavé je aj to, že klávesový rozsah pedála ostal nezmenený, tónový rozsah bol však obmedzený na C – H. Johann Fogelton z Nového Sadu sa následne usadil na Slovensku.

1828, Juraj Klöckner – údržba

1830-1833, Johann Born – údržba

1834-1848, Johann Fazekas – údržba

1834, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1848.

1868, Ludwig Mooser, Gustáv Kobza – oprava

1905, Anton Schönhofer st. – oprava

Oprava spojená s úpravou hracieho pultu. Po oprave je časť registrov na terčíkoch registrových manubrií nesprávne označená: Quinta 2 2/3´ = Kvinta 1 1/3´, Principalbass 8´ = pedálový register v štvorstopovej polohe s drevenými otvorenými píšťalami.

1934, Konštantín Bednár – oprava

Oprava a znovunatretie organovej skrine.

1958, Vojtech Bene – oprava

Oprava, čistenie, ladenie, montáž elektrického čerpadla vzduchu.

1967, Vojtech Bene – oprava

Oprava, čistenie a ladenie.

1971, Vojtech Bene – údržba

Čistenie a ladenie.

1979, neznámy organár – údržba

Čistenie a ladenie.

1984, Marian Alojz Mayer, Miroslav Jablonský – oprava

Oprava, čistenie, ladenie, nové elektrické čerpadlo vzduchu (Laukhuff).

Prieskum: Marian Alojz Mayer
Joseph Effinger, / Orgelmacher in Preßburg. / Anno 1785. d. 31. Julij.
Manuál (C – c3, krátka sp. oktáva, 45 kl.)Pedál (C – a, krátka sp. oktáva, 18 kl. / C – H)
PrincipalSubbas + Kvintbas16´+ 5 1/3´
BourdonBourdonbas
OctavaOctava
Flauta (Copula)Flauta
Viola  
Octava  
Quinta1 1/3´  
Mixtura 3x  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)