Spišská Stará Ves, okres Kežmarok
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 34/27 (0+11+12+11/4)


1656, neznámy organár – novostavba

Historicky cenná organová skriňa pochádza z nástroja z roku 1656. Podľa dobových záznamov mal organ 12 registrov, tremulant a tympany. Organ stál 1000 poľských zlatých. Doposiaľ nie je jasné, dokedy jestvovala pôvodná nástrojová časť, kánonická vizitácia z roku 1835 sa zmieňuje o 15 registrovom organe s pedálom. Treba vziať do úvahy aj spôsob písania takýchto zápisníc, v rámci ktorých mohli k počtu 12 znejúcich registrov pripočítať aj ťahadlo pre pomocné zariadenia (Tremulant, Tympany), prípadne aj zvoniec pre kalkantistu.

Pôvodná dispozícia
Manuál: Principal 8´, Flet velky 8´, Salicinal 8´, Octava principalis 4´, Dulcium 4´(?), Quinta 2 2/3´, Sedecima 2´, Mixtura, Tremulant, Timpani
Pedál: Subbas 16´, Octava 8´, Sedecima 4´(?), Mixtura

1835-1836, Jozef Kolbay – oprava

Za 400 zlatých.

1926, Július Guna – novostavba

Nový organ postavený do pôvodnej organovej skrine. Nástroj stál 60 000 Kčs, posviacka sa konala 13. októbra 1926. Organ však dlho nevydržal a o niekoľko desaťročí neskôr bol nahradený dvojmanuálovým pneumatickým organom firmy Rieger-Kloss.

2. pol. 20. stor., Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Dvojmanuálový pneumatický organ postavený do pôvodnej organovej skrine. O tomto nástroji nám však chýbajú bližšie informácie, ba dokonca lokalita Spišská Stará Ves ani nefiguruje vo firemnom opusovom zozname.

2004-?, Otto Dlugoš – novostavba

Prebiehajúca stavba nového dvojmanuálového organa do pôvodnej organovej skrine. Pri stavbe bude použitá časť píšťal zo strašieho organu. V čase prieskumu boli osadené vzdušnice, podstatná časť píšťal pre II. manuál, funkčná bola elektrická traktúra a vzduchové hospodárstvo. Hrací pult je trojmanuálový, prvý manuál je spojkový.

Prieskum: Marek Cepko, 2010
A. D. 2006 / Oto Dlugoš, Kežmarok / opus 1
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)
(spojkový) 
- 
II. manuál (C – g3, 56 klávesov)III. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Quintadena*16´Kryt kovovýPortunál (1)16´
Principál*SalicionálSubbas (2)*16´
Kryt rúrkový*PrincipálEchobas (2)*16´
Gamba*Flauta dutáNasard veľký (2)*10 2/3´
Oktáva*DulciánOktávbas (1)
Flauta kopulová*Kvinta2 2/3´Bas krytý (2)*
Kvinta*2 2/3´OktávaKvintbas (1)5 1/3´
Superoktáva*Tercia1 3/5´Chorálbas (1)
Lesná flauta*Kvintsept 2x1 1/3´Nočný roh (2)*
Mixtúra 4x*SedecimaAlikvoty 3x3 1/5´
Trúbka*Cymbal 3x1/2´Fagot16´
  Krivý roh  

Spojky: II/I 8´, II/I 4´, III/I 16´, III/I 8´, III/I 4´, III/II 8´, III/II 4´, II/P 8´, II/P 4´, III/P 8´, III/P 4´, Generálna spojka
Voľné kombinácie – Setzer: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Pevné kombinácie: Pleno, Tutti
Pomocné zariadenia: Crescendo, Vypínač ručných registrov, Vypínač alikvotných registrov, Vypínač jazykových registrov, Anulátor pedálu

Mechanické a elektrické traktúry. Manuálové vzdušnice zásuvkové, pedálová unit.

* = v čase prieskumu neobsadené registre
(1) = registre vytvorené z otvorenej rady píšťal
(2) = registre vytvorené z krytej rady píšťal

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)