Trenčianske Bohuslavice, okres Nové Mesto n.Váhom
Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


Onedlho po vzniku Henckeho organa gróf Erdődy objednal v r. 1768 u bratislavského organára Karola Janečka 4-registrový pozitív, ktorý bol k nástroju pripojený ako druhý manuál. Žiaľ, tento pozitív sa z organa stratil, údajne pri oprave Karla Neussera. Nástroj sa znova mohol začať používať až po oprave r. 1973.

1763, Johann Hencke – novostavba

1768, Karel Janeček – prestavba

Rozšírenie organa o druhý manuál (4-registrový pozitív).

1917-1921, Karel Neusser – oprava

Pri tejto oprave mal zaniknúť pristavaný pozitív.

1973, Pavol Baxa st. – oprava

Oprava spojená s dodaním neštýlových klaviatúr so zbytočne veľkými rozsahmi a chromatickými spodnými oktávami, neštýlovými registrovými manubriami a pod.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2004
Manuál (C – f3 / C – c3, krátka sp. oktáva)Pedál (C – h / C – H)
PrincipálSubbas16´
Copula maiorOctavabas
Copula minor  
Superoktáva  
Kvinta1 1/3´  
Mixtúra 2x  

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)