Do Bratislavy prišli bratia Karol a Václav Janečkovci pravdepodobne už ako vyučení organári. Pochádzali z českej organárskej rodiny, ktorej zástupcovia boli v 18. storočí roztrúsení po celej strednej Európe. Karol pôsobil v Bratislave pravdepodobne v rokoch 1758 – 1778. V daňovej knihe bratislavského stolárskeho cechu ho možno sledovať od r. 1768 do r. 1776.

R. 1761 staval organ do piaristického kostola v Szegede (Maďarsko). Gróf Erdődy si uňho 6. októbra 1768 objednal štvorregistrový pozitív pre kaplnku v kaštieli v Trenčianskych Bohuslaviciach. Nástroj mal dispozíciu Copel maior (8´), Flet minor (4´), Octav (2´) a Superoctav (1´). Koncom r. 1768 bol pripojený k Henckeho nástroju pochádzajúcemu z r. 1763. V rokoch 1760 –1770 postavil nástroj v minoritnom kostole v Arade (Rumunsko). Za paušál udržiaval organy v Dóme sv. Martina v Bratislave. R. 1776 postavil organ do nemeckého ev. a. v. kostola v Bratislave. Jediný doteraz známy zachovaný nástroj z jeho dielne sa nachádza v r. kat. Kostole Ružencovej Panny Márie v Trnávke (okres Dunajská Streda). Pôvodne bol postavený pre Kaplnku sv. Michala v Nitre. Štvorregistrový pozitív s čiastočne zmenenou dispozíciou (Kryt drevený 8´, Kryt drevený 4´, Dolce 4´ – nepôvodný register, Oktáva 2´ – nepôvodný register) má vo ventilovej komore nalepený lístok s textom: „Gemacht Janneschek Carolus ihn Presburg.“ Nástroj má rozsah C – c3, s krátkom spodnou oktávou (45 klávesov).

Arad (Rumunsko); kostol minoritov, medzi rokmi 1760 – 1770 – stavba organa.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Veľký chrám ev. a. v., 1776 – stavba organa.

Szeged (Maďarsko); r. kat. piaristický kostol, 1761 – stavba organa.

Trenčianske Bohuslavice; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. kaplnka kaštieľa (v súčasnosti Kostol Nepoškvrného Počatia Panny Márie), 1768 – 4-registrový pozitív (nezachoval sa).

Trnávka; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Ružencovej Panny Márie, 1767 – 4-registrový pozitív, pôvodne postavený pre Kaplnku sv. Michala v Nitre. Do Trnávky sa prestavaný nástroj dostal r. 1878.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)