Udavské, okres Humenné
Kostol Najsvätejšej Trojice

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (6+6+3)


1948, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

2012, neznámy organár – generálna oprava

Čistenie, oprava, ladenie, nové drevené píšťaly pre register Principálbas 16´.

Prieskum: Marek Cepko, 2015
RIERER-KLOSS / OPUS 3053
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálFlétna trubicováPrincipálbas16´
KrytAeolina zpěvnáSubbas16´
SalicionálPrincipál italskýOktávbas
OktávaNasard2 2/3´  
Flétna plocháRoh noční  
Mixtura 4x1 1/3´Kornet 3-4x2 2/3´  

Spojky: II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, I/P 8´, II/P 8´
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte
Pomocné zariadenia: Žaluzie II M., Crescendo, Vypínač crescenda, Vypínač ručných registrov, Automatický anulátor pedála, Tremolo II M.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)