Badín, okres Banská Bystrica
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


1866, Karol Kyseľ – novostavba

1925, neznámy organár – oprava

Oprava organa a doplnenie prospektových píšťal zrekvirovaných počas 1. svetovej vojny.

1947, Jan Tuček – oprava

2000-2001, Michal Káčerík – oprava

Zinkové prospektové píšťaly boli nahradené novými cínovými, boli doplnené chýbajúce drevené drapérie nad prospektovými píšťalami, oprava a ladenie.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h, 24 klávesov)
PrincipálSubbas16´
KrytOktávbas
Gamba  
Oktáva  
Flauta  
Mixtúra 2x  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)