Davidov, okres Vranov nad Topľou
Kostol Panny Márie Kráľovnej

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5


2003, Pavol Baxa ml. – novostavba

Organ vznikol zoskupením častí viacerých starších organov. Hrací stôl pochádza z organu firmy Gebrüder Rieger, opus 1496, z roku 1908, ktorý bol stavaný pre kostol v obci Duplín.

Prieskum: Marek Cepko, 2014
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Principál(privesený) 
Bourdon  
Salicionál  
Octava  
Superoctava  

Spojky: Pedálcopula , Oktávkopula
Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte, Kiváltó
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)