Ďačov, okres Sabinov
Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Organový pozitív I / 4


1. pol. 19. stor., Ján Strosz – novostavba

20. – 40. roky 19. storočia. Pôvodne stál v kostolíku sv. Márie Magdalény v Lipanoch-Petrovenci, neskôr bol prenesený do cintorínskej kaplnky v Lipanoch.

zač. 90. r. 20. stor., Organa Kutná Hora – premiestnenie nástroja

Oprava a prenesenie na súčasné miesto. Drevené píšťaly sú sčasti pôvodné, všetky kovové píšťaly sú nové.

Prieskum: Marek Cepko, 2012
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Kopula
Principál
Flétna
Mixtura 2x1 1/3´

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)