Kľušov, okres Bardejov
Kostol sv. Cyrila a Metoda

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19/18 (7+8+4/3)


pravdepodobne 1978, Organa Kutná Hora – novostavba

Opus 1617.

2002, neznámy organár – údržba

Čistenie a naladenie nástroja po rekonštrukcii kostola.

Prieskum: Juraj Slovík, 2015
DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO ČESKÝ BROD / ORGANA VARHANY / KUTNÁ HORA
I. manuál (C – a3, 58 klávesov)II. manuál (C – a3, 58 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKrytSubbas16´
Flauta drevenáKvintadenaEchobas16´ (ext.)
SalicionálVox angelica 2x8´ + 4´Oktávbas
OktávaPrincipálChorálbas
Flauta špičatáFlauta rúrková  
SuperoktávaRoh nočný  
Mixtura 4x1 1/3´Seskvialtera 2x1 1/3´  
  Cymbál 3x  

Spojky: II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, I/I 4´, II/II 16´, II/II 4´, I/P 8´, II/P 8´
Voľné kombinácie: A., B.
Pevné kombinácie: P., Mz., F., Pl.
Pomocné zariadenia: Žaluzie II. m., Rejstř. crescendo, Vyp. rejstř. cresc., Vyp. ruč. rejstříku, Vyp. oktáv. spojek, AAP. (automatický anulátor pedála), Tremola II. man.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)