Kobyly, okres Bardejov
Kostol Obetovania Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (6+9+4)


2. pol. 80. r. 20. stor., Organa Kutná Hora – novostavba

Opus 1658.

Prieskum: Marek Cepko, Juraj Slovík, 2015
DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO ČESKÝ BROD / ORGANA VARHANY / KUTNÁ HORA
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKrytSubbas16´
Flauta drevenáVox celestis 2x8´ + 8´Bordon16´
SalicionálPrincipálOktávbas
OktávaFlauta rúrkováChorálbas
Roh kamzíkovýNasard2 2/3´  
Mixtura 4xNočný roh  
  Tercia1 3/5´  
  Cimbál 3x  
  Šalmaj trubicová  

Spojky: II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, I/I 4´, II/II 4´, I/P 8´, II/P 8´
Voľné kombinácie: A., B.
Pevné kombinácie: P., Mz., F., Pl.
Pomocné zariadenia: Žaluzie II. man., Rejstříkové crescendo, Vypínač rejstř. crescenda, Vypín. ručn. registrů, Vypínač oktáv. spojek, AAP. (automatický anulátor pedála), Tremola II. man.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)