Archív organov, okres
Virtuálny archív zaniknutých organov

Štvormanuálový organ s pedálom IV / P / 84 (13+12+19+18+22)


Organ sa naposledy nachádzal v Koncertnej sále Slovenskej filharmónie. Odstránený bol v r. 2011.

1956, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Továrny na varhany n. p. Krnov, opus 3210 (Rieger – Kloss). Organ postavený do koncertnej sály bol v neskoršom období upravený, úpravy však výrazne neovplyvnili jeho charakter. Dispozíciu organa navrhol prof. E. Riegler-Skalický, prospekt a organovú skriňu Ing. O. Veverka (údaje na hracom stole – biela obdĺžniková tabuľka s textom: Návrh rejstříkové disposice / Prof. E. Riegler – Skalický – Bratislava / Návrh prospektu a skříně / Ing. Ota Veverka – Krnov).

2011, neznámy organár – odstránenie nástroja

Organ už nezodpovedal potrebám moderného koncertného nástroja a preto bol nahradený novým.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
TOVÁRNY NA VARHANY / n. p. / KRNOV // OPUS 3210
I. manuál – pozitív (C – c4)II. manuál – hl. stroj (C – c4)III. manuál – ľavý stroj (C – c4)
KrytPrincipál16´Pommer krytý16´
KvintadenaBurdon16´Principál
PrincipálPrincipálFlauta kopulová
Roh nočnýFlauta dutáKryt muzický
Nazát2 2/3´Viola da GambaSalicionál8´+ 8´
OktávaOktávaVox coelestis 1-2x
Flauta plocháFlauta zobcováOktáva
Superkvinta1 1/3´SuperoktávaFlauta rúrková
SuperoktávaFlauta priečnaViolina
Mixtúra 6-8xPíšťala šumivá 4xKvinta krytá2 2/3´
Roh krivýMixtúra 8-10x1 1/3´Kvintadecima
Regál sláčikovýTrúbka16´Flauta lesná
  TrúbkaSeskvialtera 2x2 2/3´
    Mixtura 7-9x1/3´
    Cymbál septimový 3x1 1/3´
    Trúbka poľná
    Vox humana
    Klarina
    Harfa
-     
IV. manuál – pravý stroj (C – c4)Pedál (C – g1)
Roh nočný krytýPodstav32´  
Roh kamzíkovýKontrabas32´+ 16´  
Chvenie flautové8´+ 8´Principálbas16´  
PrincipálApertabas16´  
Flauta vretennáSubbas16´  
Flauta rúrková2 2/3´Burdonbas16´  
OktávaKvinta veľká10 2/3´  
Tonus Fabri2´+ 1´Oktávbas  
Flauta terciová1 3/5´Flauta dutá  
Flauta kvintová1 1/3´Kryt  
Píšťala švajčiarskaKvintadena rúrková  
Mixtúra nónová 3x8/9´Nazát krytý5 1/3´  
Akuta 4x1/2´Chorálbas  
Cymbál terciový 3x1/4´Flauta špicatá  
Rankettregál16´Cink2´+ 1´  
DulciánPíšťala šumivá 4x5 1/3´  
ŠalmajMixtura 7 – 9x  
Zvony veľké (G – dis1) Kontrapozón32´  
  Pozón16´  
  Dulcián16´  
  Trúbka   
  Klarina  

Spojky: III/I, IV/I, I/II, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P; Generálna spojka
Subspojky: I, III/I, IV/I, II, I/II, III/II, IV/II, III, IV/III, IV,
Superspojky: I, III/I, IV/I, II, I/II, III/II, IV/II, III, IV/III, IV, I/P, III/P, IV/P
Voľné kombinácie: A, B, C, D; A Ped., A I, A II, A III, A IV
Pevné kombinácie: Základné hlasy, Plénum, Tutti
Pomocné zariadenia: Žaluzie III. Manuál, Žaluzie IV. Manuál, Crescendo; Tremolo I, Tremolo III, Tremolo IV
Vypínače: Vypínač crescenda, Vypínač jazykov, Vypínač 16 M + 32 P, Ručné registre, Spojky z crescenda, Subspojky, Superspojky, Mixtúry; vypínače jednotlivých jazykov


Elektrické, resp. elektropneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)