Archív organov, okres
Virtuálny archív zaniknutých organov

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16/15 (6+7+3/2)


Organ stál do roku 2020 v Kostole Krista Kráľa v Hlohovci-Šulekove.

40. r. 20. stor., Jan Tuček – novostavba

V rozmedzí rokov 1935 – 1958. Organ stál pôvodne v strede zadnej empory, čelom k hlavnému oltáru.

70. r. 20. stor., Pavol Baxa st. – premiestnenie nástroja

Približne medzi rokmi 1970 – 1977. Organ premiestnený do rohu zadnej empory, úprava prospektu, dispozičné zmeny.

neznámy rok, Vitásek – údržba

Vitásek, Morava. Údržba organa každé 2 roky.

2012, Peter Búran – oprava

Výmena čerpadla vzduchu a prekožovanie mechu.

2020, Martin Bako – odstránenie nástroja

Prieskum: Marek Cepko, 2001
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKrytSubbass16´
Flauta dutáKlarinetOktávbass
SalicionálVox celestis 2x8´+ 8´Kryt4´ (trans.)
KrytPrincipál  
Roh kamzičíFlauta  
Mixtúra 3x1 1/3´Quinta2 2/3´  
  Flauta lesná  

Spojky: II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, I 4´, II 16´, II 4´, I/P 8´, II/P 8´
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Pleno, Tutti
Pomocné zariadenia: Crescendo, Vypínač crescenda, Zapínač ručných registrov, Automatický anulátor pedálu, Tremolo

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)