Banská Bystrica – Stred, okres Banská Bystrica
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Štvormanuálový organ s pedálom IV / P / 59/54 (12+9+11+12+15/10)


1773-1779, Michal Podkonický – novostavba

Dvojmanuálový organ s pedálom bol veľakrát opravovaný a aj úplne prestavaný. Okrem fragmentu skrine (nezachoval sa zadný pozitív) sa zachovali aj pôvodné prospektové píšťaly Michala Podkonického.

1829, Michal Kyseľ – oprava

Banskobystrický organár realizoval väčšiu opravu nástroja.

1876 , Matej Vavro – oprava

1891, József Angster – novostavba

Nový dvojmanuálový organ postavený do starej organovej skrine, s použitím komponentov zo starého nástroja.

1941, Rieger – novostavba

Opus 2970. Štvormanuálový nástroj, znejúcich registrov bolo 55.  Z pôvodného Podkonického organa sa zachovala len dvojdielna skriňa hlavného stroja a pedála, ktorá bola upravená a podstatne prehĺbená. Zachovali sa aj pôvodné prospektové píšťaly Podkonického Principálbasu 16´. Skriňa pozitívu, ktorá bola umiestnená v zábradlí chóru bola odstránená (zrejme pri prestavbe r. 1941).

80. r. 20. stor., neznámy organár – oprava

Výmena hracieho stola.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
RIEGER-KLOSS / KRNOV
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)III. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)
Burdon16´Flauta major16´Viola16´
PrincipalFlauta priečnaFlauta drevená
Flauta harmon.FugaraGamba
SilvestrinaSalicionálKvintadéna
BurdonRoh kamzík.Dolce
OktávaFlauta priečnaFlauta pastorál.
Flauta ľúbeznáFlauta lesnáRoh nočný
SuperoktávaAkúta 3-4x Dublet
Kvinta šumivá 2x2 2/3´KlarinetCimbál harm. 3x 
Kornet mixtúra 4-5x Zvonkohra(A – e1)Roh zakrivený
Mixtúra 6-8x   Sordina
Trúbka    
-     
IV. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Kryt jemný16´Burdon veľký32´  
Principál húslovýPrincipálbas16´  
Flauta rúrkováSubbas16´  
Flauta vzdálenáViolonbas16´  
AeolinaViolon16´ (trans.)  
Vox celesteKryt jemný16´ (trans.)  
ViolinaKvintbas10 2/3´  
PicolaPrincipál  
Cimbál 4x Cello  
Fagot16´Chorálbas  
Vox humanaMixtúra 3x   
KlaironBombarda16´  
  Fagot16´ (trans.)  
  Roh zakrivený8´ (trans.)  
  Sordina4´ (trans.)  

Spojky: I/I 4´, II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, III/I 16´, III/I 8´, III/I 4´, IV/I 16´, IV/I 8´, IV/I 4´; III/II 16´, III/II 8´, III/II 4´, IV/II 16´, IV/II 8´, IV/II 4´; IV/III 16´, IV/III 8´, IV/III 4´; IV/IV 16´, IV/IV 4´; I/P 8´, II/P 8´, III/P 8´, IV/P 8´, IV/P 4´, Pedál - superkvin., Generálna spojka
Pevné kombinácie: PP, P, F, FF, PL, T
Voľné kombinácie: 1, 2, 3, 4
Pomocné zariadenia: Žalúzie III., Žalúzie IV. (balančné páky), Crescendo (valec), Vypínač crescenda, RR+ (zapínač ručných registrov), J- (vypínač jazykov), AP (anulátor pedála), Tlumič zvonkohry; Tremolo II., Tremolo III., Tremolo IV.

Elektropneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)