Nálepkovo, okres Gelnica
Kostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3)


Pôvodne 9-registrový bezpedálový organ neznámeho organára z obdobia poslednej štvrtiny 18. storočia. V roku 1858 nástroj prestaval Jozef Demeter. Organ udivuje precízne vypracovanou a vyváženou registrovou traktúrou. Dvadsaťtónový rozsah pedála je na slovenské pomery nezvyčajne veľký. Rovnako ojedinelé je aj zdvojenie tónových ventilov na manuálovej vzdušnici v rozsahu C – e.

4. štvrtina 18. stor., neznámy organár – novostavba

Pôvodne 9-registrový bezpedálový organ postavený po roku 1781.

1858, Jozef Demeter – prestavba

Rozšírenie o pedál. Pre šírku pedálovej vzdušnice bola skriňa rozšírená o krajné píšťalové polia a nástroj získal nový hrací stôl. Vysoký postament organovej skrine pochádza tiež z obdobia prestavby.

1887, Josef Eckhart – oprava

zač. 20. stor., neznámy organár – oprava

Nové mechy, vyhotovenie poukazuje na firmu Gebrüder Rieger.

1930, neznámy organár – oprava

Prieskum: Marek Cepko, 2013
JOSEPH DEMETER / Orgelbauer
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 kl.)Pedál (C – h, 24 klávesov)
Principal Subbass16´
Fla majorOctavbass
Unda marisViolon
Fla minor  
Octava  
SpitzFlӧte  
Quint1 1/3´  
SuperOctav  
Mixtur 2x   

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)