Terňa, okres Prešov
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11 (4+5+2)


1986, Organa Kutná Hora – novostavba

Opus 1643.

Prieskum: Marek Cepko, 2012
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Kryt drevenýFlétna trubicováSubbas16´
PrincipálSalicionálChorálbas
Nočný rohFlauta špicatá  
Mixtura 3x1 1/3´Principál  
  Seskvialtera 2x1 1/3´+ 4/5´  

Spojky: II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, I 4´, II 4´, I/P 8´, II/P 8´
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: MF, F, PL
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Crescendo, Vypínač registrového crescenda, Vypínač ručních rejstříku, Vypínač oktávových spojok, Automatický anulátor pedála, Tremolo II. man.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)