Bušovce, okres Kežmarok
Kostol sv. Vavrinca

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6


1848, Kolbayovci – novostavba

Pôvodne 6-registrový pozitív dielne Kolbayovcov, Spišské Podhradie.

60. r. 20. stor., Organa Kutná Hora – rozšírenie

Oprava, rozšírenie o 2 registre (pridaný jeden manuálový register - Salicionál a pristavaný pedál s registrom Apertabas 8´), oba na samostatnej vzdušnici s registrovými kancelami v novej skrini pri zadnej stene chóru.

2013, Gabriel Bies – oprava

Konzervovanie proti črvotoču a drobná oprava.

2020, Vladislav Spirčák – oprava

Zrušená bola pristavaná vzdušnica (Tuček), kompletný pedál, plavákový mech s čerpacím klinovým (Tuček) bol nahradený novým zásobným jednofaldovým mechom (bez čerpacieho), inštalované bolo aj nové čerpadlo vzduchu (Könyves) umiestnené v tlmiacej skrini vedľa mecha v podstavci organa. Vymenené bolo tiež nepôvodné umelohmotné obloženie klávesov.

Prieskum: Ľubomír Zelenák, 2023
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Kopula
Principál
Flauta
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Mixtura 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)