Lúčky, okres Ružomberok
dom nádeje

Jednomanuálový organ s pedálom I / 6/4 (5/3+1)


1904, Rieger – novostavba

Opus 1160. Pôvodne postavený pre r. kat. farský Kostol Povýšenia svätého Kríža v Lúčkach.

1962/1963, Rieger-Kloss, Krnov – oprava

Oprava a nedokončený pokus o rozšírenie na dvojmanuálový nástroj. Úsilie mohlo stroskotať na nesúhlase cirkevného tajomníka, alebo na nedostatku financií. Práce robila firma Rieger-Kloss. Pri tej príležitosti bol odstránený pôvodný jednomanuálový hrací stôl a namiesto neho dodaný dvojmanuálový, označený Rieger-Kloss, opus 3304.

2016, Gabriel Bies – premiestnenie nástroja

Pôvodný organ bol pri príležitosti stavby nového nástroja (Bies, opus 18) rozobratý a prenesený do dielne Bies v Hranovnici, kde prešiel generálnou opravou (odstránené boli všetky nepôvodné časti: dvojmanuálový hrací stôl, pridané vzdušnice, nepôvodné píšťaly). Zároveň bol nástroj vybavený štýlovým jednomanuálovým hracím stolom firmy Rieger, op. 1976, zo zrušeného organa z roku 1913 (jednomanuálový, pôvodne bezpedálový) v r. kat. kostole v obci Medzany, okres Prešov. Následne bol umiestnený v dome nádeje v Lúčkach.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2016
Opus 1976 Rieger Ottó Budapest
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbass16´
Bourdon  
Salicionál  
Octava (ext.)  
Dolce (ext.)  

Spojky: Oktávkopula, Pedálkopula

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)