Bližšie životopisné údaje chýbajú. Pracoval vo Viedni, kde bol mešťanom. Remeslo zanechal v r. 1874.

Joseph Loyp ako uznávaný viedenský organár staval organy na území celého Rakúsko-Uhorska. Na Slovensku zhotovil r. 1853 dvojmanuálový organ pre r. kat. farský kostol v Gbeloch. U Loypa sa v rokoch 1845 – 1847 zdokonaľoval maďarský organár János Halper a v rokoch 1866 – 1867 moravský organár Karel Neusser.

Gbely; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, 1853 – dvojmanuálový pôvodne 18-registrový organ.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)