Gbely, okres Skalica
Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (9+5+5)


Viedenský organár Joseph Loyp sa zjavne chcel vyhnúť v tej dobe už nemodernému umiestneniu pozitívu do zábradliu chóru, a tak ho situoval ako korunný pozitív na os symetrie nad skrine hlavného stroja a pedála. Údajne tak urobil podľa návrhu pozlacovača Alexandra Töpfera. Kvôli statickým poruchám bol nástroj nespoľahlivý a už o štyri roky ho musel Loyp opravovať. Nástroj podstatne prestaval Martin Šaško st. a celý rad opráv a dispozičných úprav je zaznamenaný aj v 20. storočí.

Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. XII/2003 a XVI/2007.

1853, Joseph Loyp – novostavba

1857, Joseph Loyp – oprava

1866, Ján Drábek – oprava

okolo 1870, Martin Šaško st. – prestavba

Rozsiahla prestavba organa: zrušenie horného pozitívu so štyrmi registrami, stavba nového zadného pozitívu s piatimi registrami, rozsiahle zmeny dispozície na hlavnom stroji, atď.

1903, Ján Drábek – oprava

1924, Josef Melzer – prestavba

Nahradenie zrekvirovaných prospektových píšťal hlavného stroja a pedála; rozsiahle dispozičné zmeny: Mixtúra 2x – Aeolina 8´, Cornet 5 1/3´ – Cello 8´, Superoctav 2´ – Silvestrina.

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Ďalšie dispozičné zmeny: Bourdon 8´ – Bourdon 16´, Flauta 4´ – Flauta koncertná 8´, Dolce 4´ – Flauta rúrková 4´.

1989, Považan – oprava

Nevhodná oprava – konzervovanie drevených častí použitým motorovým olejom, odstraňovanie netesností vazelínou.

2002, Ján Valovič – oprava

Oprava smerujúca k obnove organa po prestavbe Martina Šaška st., nové prospektové píšťaly, nové elektrické čerpadlo vzduchu, viaceré nové registre podľa pôvodných Šaškovych menzúr.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipálKrytViolonbas16´
BourdonSalicionálSubbas16´
GambaPrincipálPrincipálbas
OktávaFugaraOktávbas
FlautaMixtúra 2x1 1/3´Cornetbas 2x4´ + 2 2/3´
Dolce    
Kvinta2 2/3´    
Superoktáva    
Mixtúra 4x    

Spojky: II / I (mechanická)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice (jedna pre 2 ped. registre - ventilová).

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)