Uherskobrodský staviteľ organov.

Začal pracovať od 30. rokov 20. storočia. Posledná oprava na Slovensku je zaznamenaná v roku 1960. Dva novopostavené organy evidujeme od neho aj na Slovensku. Jednomanuálový, 8-registrový organ (6+2) postavil pre r. kat. Kostol Narodenia Panny Márie v Petroviciach (okr. Bytča). Väčší, dvojmanuálový, 16-registrový organ (6+7+3) postavil v roku 1938 v r. kat. kostole v Považskej Bystrici-Považskom Podhradí. Oba nástroje majú pneumatické traktúry a kužeľové vzdušnice. Dvojmanuálový organ má manuálový rozsah C – g3 (II. manuál kvôli superspojke má v diskante tónový rozsah po g4). Tento nástroj má jednu voľnú kombináciu. Na II. manuál je disponovaný aj jazykový register Hoboj 8´. Na hracích stoloch oboch organov je biely obdĺžnikový firemný štítok s textom: JAROSLAV  JUŘÍK // VÝROBA  VARHAN // V  UH. BRODĚ.

Po 2. svetovej vojne sa na Slovensku (a pravdepodobne aj v Čechách) venoval len opravám organov. Na Slovensku sú zaznamenané opravy v Starej Turej (okr. Nové Mesto nad Váhom) ev. v roku 1935a,  Myjave ev. v roku 1958b, Vrbovciach (okr. Myjava) ev. v roku 1959c, a Sucháni (okr. Veľký Krtíš) ev. v roku 1960.d

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)