Gelnica, okres Gelnica
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 26 (13+7+6)


Organ nechala postaviť Sara Stark so synmi Adamom a Baltazárom a zaťom Pavlom Scholzom. Organárovi Michalovi Podkonickému vyplatili 2664 florenov; za ubytovanie majstra a tovarišov počas stavby organa zaplatili 421,66 florenov; maliarovi Straudymu zo Sabinova za maľovanie a pozlacovanie vyplatili 933,60 florenov. Nástroj nebol zásadne prestavaný, len Mixtura HW bola zredukovaná na trojradovú, úpravou prešla aj dvojradová Mixtura pozitívu. Nepôvodné sú aj mechy a klaviatúry organa. Pôvodnosť prospektových píšťal bude možné zistiť až po podrobnom prieskume.

1790-1792, Michal Podkonický – novostavba

Za 2664 florenov.

1846, Andrej Zimmer – oprava

1857, Jozef Demeter – oprava

1985, Remesloslužby Košice – oprava

Nedokončený a neúspešný pokus o opravu nástroja.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Josef Demeter / Orgelbauer / Anno, 1857
I. manuál – hl. strojII. manuál – pozitívPedál
(C – d3, krátka sp. oktáva)(C – d3, krátka sp. oktáva)(C – a, krátka sp. oktáva / C – H)
PrincipálPortunalPrincipálbas16´
Bros Principál*Flauta majorPortunalbas16´
Kryt (Waldflöte)Unda maris**Oktávbas
Roh kamzičí (Gemshorn)PrincipálViolonbas
ViolaFlauta minorKvintbas (Quint Bass 6´)5 1/3´
KvintadénaOktávaFagot
OktávaMixtúra 2x1 1/3´  
Flauta špicatá    
Dulcian    
Kvinta2 2/3´    
Oktáva    
Superoktáva    
Mixtúra 3x    

* a – d3 ladené do chvenia
** drevo, otvorené, ladené do chvenia

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)