Námestovo, okres Námestovo
Kostol sv. Šimona a Júdu

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 29/28 (10+11+8/7)


1836, František Finkler – novostavba

Z pôvodneho organa sliezskeho organára Franza Finklera z Jánskeho vrchu sa zachovala len časť organovej skrine – dvojica zrkadlovo-symetrických skríň. Nástrojová časť zanikla v roku 1902.

1902, Rieger – novostavba

Opus 961. Dvojmanuálový organ postavený do pôvodných skríň. Nástroj bol viackrát prestavovaný a rozširovaný.

1985-1988, Jan Tuček, Vratislav Bělský – generálna prestavba

Nástroj bol od základu prestavaný, pričom boli použité píšťaly zo starého organa. Organová skriňa bola rozšírená do strán, taktiež vzniklo prospektové pole uprostred, ktoré spojilo dve pôvodne samostatné zrkadlovo-symetrické skrine. Organ dostal nový hrací stôl, kompletne boli vymenené vzdušnice na tónový rozsah C – g3 (g4), resp. C – f1 v pedáli, pribudli labiálne aj jazykové registre a nový cínový prospekt. Prestavbu realizovala dvojica organárov Tuček – Bielský, ktorí už dlhšiu dobu udržiavali dobré vzťahy s vtedajším dekanom Jozefom Vrbovským. Je dosť možné, že predošlé čiastkové prestavby realizovali práve títo organári. Na prestavbu bol z väčšej časti použitý píšťalový materiál zo starších vyradených organov.

Prieskum: Marek Cepko, 2005
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Bourdon16´KrytPrincipálbas16´
PrincipálKvintadenaSubbas16´
Flétna dutáSalicionálOktávbas
Roh kamzičíPrincipál italskýFlautabas
OktávaFlétna trubicováChorálbas
Flétna dřevěnáNasard2 2/3´Mixtúra 4x2 2/3´
SuperoktávaRoh nočníPozoun16´
Mixtura 3-4x1 1/3´Tercia1 3/5´Trúbka8´ (trans.)
Kornet 3-4x2 2/3´Kvinta1 1/3´  
TrúbkaCymbal 3x2/3´  
  Hoboj  

Spojky: II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, II-II 16´, II-II 4´, I-P 8´, II-P 8´, II-P 4´
Voľné kombinácie: A, B
Pevné kombinácie: MF, FF, PL, TT
Pomocné zariadenia: Žalúzie II, Crescendo, Vyp. válce, Vyp. ruč. rej., Vyp. 16´, Vyp. jazykov, Automatický anulátor pedála, Tremolo II. man.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)